Chrisfestivalen 2020 er avlyst

12.03.2020

Chrisfestivalen har hatt ekstraordinært styremøte, med generalsforsamling (ordfører) og Kommuneoverlege/smittevernlege til stede.

Det er gjort vedtak om å avlyse Chrisfestivalen 2020.

Myndighetene har nå satt i verk omfattende tiltak for å begrense spredningen av det farlige Coronaviruset (COVID-19). Verdens helseorganisasjon, WHO har også erklært smittefaren som verdensomspennende, altså pandemisk.

Kommuneoverlege Marius Eknes Lier, som også er kommunens smittevernlege, var helt tydelig på at vi er i en tidlig oppblomstringsfase av viruset og at føre-var-prinsippet må følges for å forebygge spredning lokalt. Ordfører Sigurd Rafaelsen orienterte om at kommunen har gjennomført en rekke tiltak for å forebygge smittespredning. Ett av tiltakene er å legge begrensninger for gjennomføring av arrangementer med over 50 deltakere.

Ytterligere innskjerpinger nasjonalt har kommet i dag, torsdag 12.mars.

Vedtak:
Styret for Chrisfestivalen vedtar å avlyse årets arrangement i sin nåværende form. Med planlagte bidrag fra musikere i smitterammede deler av landet og tilreisende publikum i stort antall, er det ikke helsemessig forsvarlig å gjennomføre årets festival. Sikkerheten til våre gjester og artister har aller høyeste prioritet, og når hverken nasjonale eller lokale helsemyndigheter kan garantere for at det livstruende Coronaviruset er under kontroll, ser vi dessverre ingen annen utvei enn å avlyse Chrisfestivalen 2020.

Forhåndssolgte billetter refunderes 100%.
Styret oppfordrer befolkningen i kommunen til å støtte opp om det lokale næringslivet, butikker, kafeer og utesteder slik at ikke disse rammes unødvendig hardt ved at sommerens store festivalbegivenhet nå blir avlyst.
Styret for Chrisfestivalen vil følge utviklingen av smittespredningen nøye i tiden frem mot sommeren. Før en kan ta stilling til gjennomføring av en «alternativ folkefest» til sommeren, må situasjonen være langt mer avklart enn den er pr. dato.

Vi er svært lei oss for å måtte avlyse for første gang på 18 år, men ser ingen annen utvei.

Ta vare på hverandre, og følg lokale og nasjonale direktiver for å hindre spredning av viruset!

Med vennlig hilsen
Jan Børre Pettersen, Festivalsjef
Arnfinn Rognmo, Styreleder